Active Directory FSMO Rolleri ve Açıklamaları
Posted by Mustafa Beyaz, lastmodifiedby Mustafa Beyaz on 14 June 2019 03:01 PM

FSMO Rolleri FSMO Rollerinin Görevleri
Schema Master Active Directory Domain Services içerisinde, yapıdaki nesnelerin sahip olacağı özellikleri belirleyen bileşendir. Nesnelerin biçimsel yapısını belirler diyebiliriz. Örneğin, kullanıcı nesnesinde ad, soyad, şehir, görev gibi bilgilerin olacağını Schema belirler. Bu rol üzerinde sadece Domain Admins ve Enterprice Admins grubu üyelerinin yetkileri vardır.
Domain Naming Master Domain (Etki Alanı) isimlerini bünyesinde tutan rehberdir diyebiliriz. Yeni bir domain kurulacağı zaman isim onayını bu rol verir. İsim çakışmasını önler.
RID Master Ağda bulunan tüm nesnelerin kendine has (benzersiz) bir SID numarası vardır. Nesnelerin benzersiz bir SID numarası almasını sağlar ve çakışmayı önler.
Infrastructure Master Farklı etki alanlarından gelen kullanıcıların SID numarası ile ilgili ayarlamaları gerçekleştirir. Global Catalog sunucusu ile replikasyonu sağlar.
PDC Emulator Ağda bulunan DC’ler arasında replikasyonu sağlar. Windows oturumlarını kontrol eder.
(1 oy)
Bu makale yararlı
Bu makale yararlı değil